red-cp-background

 

LAATST BIJGEWERKT:  07.09.20

 

COLGATE-PALMOLIVE BEDRIJFSPRIVACYBELEID

Colgate-Palmolive Company respecteert uw privacy en waardeert de relatie die we met u hebben.  Daarom behandelen we uw persoonsgegevens op verantwoorde wijze, en willen we dat u op de hoogte bent van hoe we uw gegevens verzamelen, gebruiken, en openbaar maken.  Dit Privacybeleid beschrijft onze praktijken in relatie tot uw gegevens (zoals hieronder gedefinieerd) die we op de volgende manieren verzamelen:

●      Op door ons beheerde Websites, waarop u dit Privacybeleid opent (onze “Websites”),

●      Via software-applicaties die door ons ter beschikking worden gesteld op of via computers en mobiele apparaten (onze “Apps”),

●      Op Social Media-pagina’s en -apps die verwijzen naar dit Privacybeleid (samen, onze “Social Media-pagina’s”),

●      In HTML-geformateerde e-mailberichten die we u sturen, waarin verwezen wordt naar dit Privacybeleid, en

●      In offline interacties die u met ons hebt.

Dit Privacybeleid beschrijft ook onze praktijken in relatie tot gegevens die we verzamelen over professionals, zoals tandartsen en veeartsen, en studenten en zorgexperts (“Professionals”), om ze beroepsgeoriënteerde diensten (“Professionele Diensten”) aan te kunnen bieden.

In dit Privacybeleid verwijzen we naar onze Websites, onze Apps, onze Social Media-pagina’s, onze e-mailberichten, onze offline-activiteiten en onze Professional Diensten, in zijn totaliteit als de “Diensten”.

Voor informatie over onze Connected Toothbrush (verbonden tandenborstel) verwijzen wij naar het Privacybeleid Connected Toothbrush.


PERSOONSGEGEVENS

VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

INTERACTIE MET PROFESSIONALS

OPENBAARMAKING VAN PERSOONSGEGEVENS

ANDERE GEGEVENS

BEVEILIGING

KEUZES EN TOEGANG

BEWAARTERMIJN

DIENSTEN VAN DERDEN

ONZE RECLAME

MINDERJARIGEN

JURISDICTIE EN OVERDRACHT OVER GRENZEN

GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

BETAALDIENSTEN VAN DERDEN

AANPASSINGEN AAN DIT PRIVACYBELEID

CONTACT MET ONS

AANVULLENDE INFORMATIE VOOR PERSONEN IN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (”EER”)


PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens” zijn gegevens die u identificeren als persoon of gerelateerd zijn aan een te identificeren persoon.

Persoonsgegevens omvatten:

●      Naam

●      Postadres (inclusief factuur- en verzendadres)

●      Telefoonnummer

●      E-mailadres

●      Credit- en debitkaartnummer

●      Profielafbeelding of andere foto’s van u

●      Social media account-id

●      Informatie over uw bijwerkingen

●      Andere informatie zoals leeftijd, land of de namen van uw huisdieren, als dat aan u gerelateerd is

●      Uw interesses (zoals onderwerpen waarover u gegevens wenst of waarin u op een andere manier geïnteresseerd bent)

Verzamelen van Persoonsgegevens

Wij en onze dienstverleners verzamelen Persoonsgegevens op vele manieren, waaronder: 

●      Via de Diensten

−       Wij verzamelen Persoonsgegevens via de Diensten, bijvoorbeeld, als u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, een account registreert, een profiel aanmaakt of een aankoop doet.

●      Offline

−       Wij verzamelen offline Persoonsgegevens van u, bijvoorbeeld:

o   Als u telefonisch een bestelling doet, contact opneemt met Klantenzaken of ons voor een andere vraag benadert;

o   Als u een stand bezoekt op een beurs of onze vestigingen bezoekt;

o   Als u deelneemt aan onze programma’s of activiteiten of gegevens verstrekt bij industrie-evenementen;

o   Als u deelneemt aan offline wedstrijden of actie’s;

o   Als u of iemand namens u een bijwerking meldt over een van onze producten.

●      Uit andere bronnen

−       Wij ontvangen uw Persoonsgegevens van andere bronnen, zoals:

o   Openbaar beschikbare databases en bronnen;

o   Gegevensbedrijven;

o   Gezamenlijke marketingpartners;

o   Derden die bijwerkingen melden aangaande een van onze producten.

−       Als u uw social media-account koppelt aan een account van ons, deelt u bepaalde persoonlijke gegevens van uw social media-account met ons, zoals naam, e-mailadres, foto’s, contactenlijst en andere gegevens die voor ons toegankelijk zijn (of door u worden gemaakt) wanneer u uw social media-account koppelt.

In veel gevallen moeten we Persoonsgegevens verzamelen om de gevraagde Diensten aan u te kunnen leveren.  Als u de gevraagde Persoonsgegevens niet verstrekt kunnen we de Diensten wellicht niet leveren.  Als u Persoonsgegevens openbaart van andere mensen aan ons of onze dienstverleners in relatie tot de Diensten, erkent u dat u het recht heeft dat te doen en geeft u ons de toestemming om de Persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Gebruik van persoonlijke gegevens

Wij en onze dienstverleners gebruiken Persoonsgegevens voor legitieme zakelijke doeleinden als we interactie hebben met consumenten, het publiek, professionals en onze klanten.

Interactie met consumenten en het publiek

Wij gebruiken Persoonsgegevens als we interactie hebben met Consumenten en het Publiek voor de volgende doeleinden, waaronder:

●      Aanbieden van de Diensten en beantwoorden aan uw verzoeken.

−       Om de Diensten aan u te bieden, zoals verzorgen van toegang tot een account dat u bij ons heeft.

−       Om te voldoen aan uw vragen en aan uw verzoeken te voldoen, als u contact met ons opneemt via een van onze online contactformulieren, telefonisch of anderszins, bijvoorbeeld als u ons vragen, suggesties, complimenten of klachten stuurt.

o   Tot in de mate waarin u uw persoonsgegevens deelt, bijvoorbeeld over uw huid- of tandgezondheid, gebruiken we deze in lijn met de melding die we aan u doen op het moment van instemming.

−       Om administratieve informatie aan uw te sturen, zoals wijzigingen in onze voorwaarden, condities en beleid.

−       Zodat u meldingen naar een andere persoon kunt sturen, via verwijzingen of “stuur naar een vriend”-functies.

−       Om delen met social media mogelijk te maken, als u ervoor kiest dat te gebruiken.

−       Om klantenservice aan u te bieden.

●      Bieden van informatie over onze producten en/of andere marketingmaterialen.

−       Om uw marketing-gerelateerde e-mails te sturen, met informatie over onze diensten, producten en ander nieuws over ons.

●      Analyse van Persoonsgegevens voor zakelijke rapportage en gepersonaliseerde diensten.

−       Om uw voorkeuren te analyseren of te voorspellen voor het genereren van geaggregeerde rapporten over hoe onze digitale inhoud wordt gebruikt.

−       Om u beter te begrijpen, zodat we onze interacties met u kunnen personaliseren en u informatie en/of aanbiedingen kunnen doen die passen bij uw behoeften.

−       Om uw voorkeuren beter te begrijpen zodat we via onze Diensten inhoud kunnen leveren die naar onze mening relevant en interessant voor u is.

●      Uw deelname aan wedstrijden, loterijen en andere acties mogelijk maken.

−       Wij kunnen u de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan loterijen, wedstrijden of andere acties. 

−       Sommige van deze acties hebben aanvullende regels omtrent hoe we uw Persoonsgegevens zullen gebruiken en openbaren.

●      Uw deelname mogelijk maken aan het Colgate Bright Smiles, Bright Futures®-programma.

−       Om het programma te kunnen beheren.

−       Om te waarborgen dat de monsters op juiste wijze worden gebruikt.

●      Aggregeren en/of anonimiseren van Persoonsgegevens.

−       Wij kunnen Persoonsgegevens aggregeren en/of anonimiseren zodat deze niet langer worden gezien als Persoonsgegevens.  Dat doen we om Andere Gegevens voor uw gebruik te genereren, die we voor elk doel mogen gebruiken en openbaren.

●      Behalen van onze zakelijke doelen.

−       Voor audits, om te controleren of onze interne processen werken zoals bedoeld en aansluiten bij juridische, wettelijke of contractuele vereisten.

−       Voor fraude- en beveiligingsmonitoringsdoeleinden, bijvoorbeeld, voor bescherming tegen en voorkoming van cyberaanvallen of pogingen tot identiteitsfraude.

−       Voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten.

−       Voor verbetering, uitbreiding of wijziging van huidige producten en diensten.

−       Om bijwerkingen te melden en te beheren over onze producten.

−       Voor het identificeren van gebruikstrends, bijvoorbeeld, het begrijpen van welke delen van onze Diensten de gebruikers het meeste interesseren.

−       Voor het bepalen van de effectiviteit van onze actiecampagnes, zodat we onze campagnes kunnen aanpassen aan de behoeften en interesses van onze gebruikers. 

−       Voor het uitvoeren en uitbreiden van onze zakelijke activiteiten.

Wij zijn betrokken bij deze activiteiten om onze relatie met u te versterken, aan wettelijke vereisten te voldoen, soms met uw toestemming en/of omdat we een legitiem zakelijk doel hebben.

Interactie met professionals

Daarnaast verzamelen en gebruiken wij en onze dienstverleners informatie aangaande Professionals.

Zulke informatie omvat:

●      Uw voorkeurstaal

●      Professionele biografie en opleiding

●      Webwinkel accountnummer en -id

●      Gegevens gerelateerd aan uw licenties, specialiteiten, samenwerkingen, publicaties, referenties en andere resultaten

●      Gegevens gerelateerd aan uw gebruik en aankoop van onze producten, uw interacties met ons en diensten voor diegenen aan wie u zorg verleent

Wij gebruiken Persoonsgegevens over Professionals voor de volgende doeleinden (in aanvulling op de doelen die onder Consumenten en het Publiek staan genoemd), inclusief:

●             Voldoen aan verzoeken aangaande onze Professionele Diensten.

−       Voor betaling voor diensten of kostendeclaratie.

−       Om te helpen bij het plannen van trips aangaande onze activiteiten of conferenties.

−       Om u de door u gevraagde producten en monsters te kunnen verstrekken.

−       Om Professionals zoals wetenschappelijke experts of professionele leidinggevenden, te identificeren en contact met hen te hebben.

−       Om de contractuele voorwaarden af te dwingen die van toepassing zijn op onze relatie met Professionals.

●             Contact met Professionals

−       Om contact met u te hebben op basis van uw professionele expertise en mening via digitale of andere weg.

−       Om u te betrekken bij programma’s/panels van professionals.

−       Om contact met u te hebben voor uw professionele expertise, bijvoorbeeld, in het kader van enquêtes over producten of diensten die door ons of een partner worden aangeboden.

−       Om met u samen te werken tijdens evenementen, publicaties of adviesbijeenkomsten.

−       Om uw mening te vragen over producten en diensten die door ons, een partner, of zakenpartner worden aanbevolen voor ontwikkelings- en verbeteringsdoeleinden.

●             Professionals mee laten doen aan speciale programma’s, evenementen of acties.

−       In deze gevallen mogen we Persoonsgegevens van de Professional op aanvullende wijze gebruiken, zoals aangegeven bij deze speciale programma’s, activiteiten, evenementen of acties. 

●      Professionals de mogelijkheid bieden een webwinkel te maken.

−       Wij geven Professionals de mogelijkheid om een webwinkel te maken waarmee ze optimale patiëntdiensten en comfortabele toegang tot onze producten kunnen bieden. 

●      Behalen van onze zakelijke doelen.

−       Voor naleving van anti-corruptie en transparantieverplichtingen.

−       Om zorgen te constateren en erop te reageren en te voldoen aan onze reguliere monitoring- en rapportageverplichtingen, waaronder die gerelateerd aan productklachten, product-/patiëntveiligheid en achtergrondchecks.

−       Om beter te begrijpen hoe onze producten van invloed zijn op Professionals en hun patiënten.

Wij zijn betrokken bij deze activiteiten om onze relatie met u te versterken, aan wettelijke vereisten te voldoen, soms met uw toestemming, voor wetenschappelijke doeleinden en/of omdat we een legitiem zakelijk doel hebben.

Interactie met klanten

Wij gebruiken Persoonsgegevens over Klanten voor de volgende doeleinden (in aanvulling op de doelen die onder Consumenten en het Publiek staan genoemd), inclusief:

 

●      Aanbieden van de Diensten en beantwoorden aan uw verzoeken.

−       Om uw transacties met ons te kunnen afhandelen.

●      Behalen van onze zakelijke doelen.

−       Voor naleving van anti-corruptie en transparantieverplichtingen.

−       Om zorgen te constateren en erop te reageren en te voldoen aan onze reguliere monitoring- en rapportageverplichtingen, waaronder die gerelateerd aan productklachten, product-/patiëntveiligheid en achtergrondchecks.

−       Om beter te begrijpen hoe onze producten en diensten van invloed zijn op Professionals en diegenen waarvoor zij zorgen.

●      Behalen van onze zakelijke doelen.

−       Voor naleving van anti-corruptie en transparantieverplichtingen.

−       Om zorgen te constateren en erop te reageren en te voldoen aan onze reguliere monitoring- en rapportageverplichtingen, waaronder die gerelateerd aan productklachten, product-/patiëntveiligheid en achtergrondchecks.

−       Om beter te begrijpen hoe onze producten en diensten van invloed zijn op Professionals en diegenen waarvoor zij zorgen.

Wij zijn betrokken bij deze activiteiten om onze relatie met u te versterken, aan wettelijke vereisten te voldoen, soms met uw toestemming en/of omdat we een legitiem zakelijk doel hebben.

Openbaarmaking van Persoonsgegevens 

Wij openbaren Persoonsgegevens: 

●      Aan onze onderdelen en partners om de redenen zoals beschreven in dit Privacybeleid.

−      U kunt een lijst en locatie van onze onderdelen en partners hier vinden 

−       De Colgate-Palmolive dochteronderneming of de vestiging die uw Persoonsgegevens heeft verzameld is verantwoordelijk voor Persoonsgegevens over u die worden verstuurd en gebruikt.

●      Aan onze externe dienstverleners, voor het faciliteren van diensten die ze aan ons leveren.

−       Dit kunnen aanbieders van diensten zijn als websitehosting, gegevensanalyse, betaalverwerking, bestelprocedures, informatietechnologie en gerelateerde infrastructuur, klantenservice, e-mailaflevering, audits en andere diensten.

●      Aan derden zodat ze marketingcommunicatie kunnen sturen, in lijn met uw keuzes en toestemming.

●      Aan externe sponsoren van wedstrijden, loterijen of gelijksoortige acties, in lijn met uw keuzes en toestemming.

●      In relatie tot het aanbieden van onze Professionele Diensten, aan andere bedrijven waarmee we samenwerken omtrent bepaalde producten of diensten.

−       Dit kunnen ook partners zijn voor gezamenlijke promotie van producten die we samen ontwikkelen en/of marketen.

Door gebruik te maken van de Diensten kunt u ook instemmen met het openbaren van Persoonsgegevens.

−       U kunt Persoonsgegevens openbaren op berichtenfora, chat, profielpagina’s, blogs en andere diensten waarbij u in staat bent om gegevens en inhoud te plaatsen (inclusief, zonder beperking, onze Social Media-pagina’s).  Denk eraan dat alle Persoonsgegevens die u via deze diensten plaatst of vrijgeeft, openbaar en beschikbaar wordt voor andere gebruikers en het algemene publiek.

−       U openbaart wellicht ook Persoonsgegevens via uw activiteiten op social media.  Als u uw Diensten-account koppelt met uw social media-account kunt u gegevens delen met uw vrienden binnen die social media-account, met andere gebruikers, en met de aanbieder van uw social media-account.  Daarmee geeft u ons toestemming om het delen van deze gegevens te faciliteren, en begrijpt u dat het gebruik van gedeelde gegevens gedekt zal worden door het privacybeleid van de aanbieder van de social media.

Ander gebruik en openbaring

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens ook indien nodig en gepast:

●      Om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

●      Om samen te werken met openbare en overheidsinstellingen.

●      Om samen te werken met de politie.

●      In relatie tot een verkoop, reorganisatie, joint venture of andere zakelijke transactie, waar we een legitiem doel hebben voor de openbaarmaking of overdracht van uw Persoonsgegevens aan derden.

●      Voor andere juridische redenen, zoals het afdwingen van algemene voorwaarden of de bescherming van onze rechten, privacy, eigendom en/of dat van onze onderdelen of partners, u of anderen.

Dit gebruik en deze openbaring van uw persoonsgegevens kan plaatsvinden buiten uw thuisland.

ANDERE GEGEVENS

 Andere Gegevens” zijn alle gegevens die niet uw specifieke identiteit openbaren of niet direct herleidbaar zijn naar een te identificeren persoon:

●      Browser- en apparaatgegevens

●      Gebruiksgegevens van apps

●      Gegevens verzameld via cookies, pixeltags en andere technologieën

●      Demografische en Andere Gegevens die door u zijn verstrekt maar niet uw specifieke identiteit openbaren

●      Gegevens die zijn geaggregeerd op een manier zodat deze niet langer uw specifieke identiteit openbaren

Sommige Andere Gegevens worden in bepaalde landen wel als persoonsgegevens gezien. Als wij verplicht zijn om Andere Gegevens als Persoonsgegevens te behandelen onder bepaalde wetgeving, zullen we deze gebruiken en openbaren voor de doelen die bij Persoonsgegevens beschreven staan binnen dit Privacybeleid.

Verzameling van Andere Gegevens

Wij en onze dienstverleners verzamelen Andere Gegevens op vele manieren, waaronder: 

●      Via uw browser of apparaat

●      Bepaalde gegevens worden verzameld door de meeste browsers of automatisch via uw apparaat, zoals uw Media Access Control (MAC)-adres, computersoort (Windows of Mac), schermresolutie, besturingssysteem (naam en versie), fabrikant en model, taal, internetbrowser en versie en de naam en versie van de Diensten (zoals de App) die u gebruikt. 

●      Via het gebruik van een App

●      Als u een App downloadt en gebruikt kunnen wij en onze leveranciers gebruiksgegevens van de App verzamelen en bijhouden, zoals de datum en tijd dat de App onze servers gebruikt en welke gegevens en bestanden gedownload zijn naar de app op basis van uw apparaatnummer.

●      Gebruik van cookies

●      Cookies zijn stukjes gegevens die rechtstreeks op de door u gebruikte computer worden opgeslagen.  Met cookies kunnen we gegevens verzamelen zoals browsertype, bestede tijd aan de Diensten, bezochte pagina’s, verwijzende websites en andere verkeersgegevens.  Kijk voor meer informatie over cookies, in ons Cookiebeleid.

Wij doen momenteel niets met volg-mij-niet-functionaliteit in browsers.  Als u niet wilt dat er via cookies gegevens worden verzameld, kunt u in de meeste browsers automatisch cookies weigeren of een keuzescherm krijgen om dit bij elke website te bepalen.  U kunt ook verwijzen naar http://www.allaboutcookies.org.  Als u echter cookies weigert, kan de gebruikservaring bij het gebruik van de Diensten minder zijn.  U ontvangt dan wellicht ook niet de voor u interessante reclame of aanbiedingen van ons.

●      Gebruik van pixel tags, en andere soortgelijke technologie

●      Pixel tags (ook bekend als webbakens en transparante GIF’s) kunnen worden gebruikt om, onder andere, de acties van gebruikers van de Diensten bij te houden (waaronder e-mailontvangers), de prestatie te meten van onze marketingcampagnes, en statistieken samen te stellen over het gebruik van de Diensten en response-ratio. 

●      Analytics

●      Wij gebruiken Google Analytics dat gebruik maakt van cookies en soortgelijke technologieën voor het verzamelen en analyseren van gegevens over het gebruik en rapportage van activiteiten en trends.  Deze dienst kan ook gegevens verzamelen over het gebruik van andere websites, apps en online bronnen.  Meer informatie over de activiteiten van Google vindt u op www.google.com/policies/privacy/‌partners/, en u kunt zich ervoor afmelden door de Google Analytics opt-out browser add-on te downloaden, beschikbaar op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

●      Gebruik van Adobe Flash-technologie (waaronder Flash Local Shared Objects (“Flash LSO’s”)) en andere gelijksoortige technieken

●      Wij kunnen Flash LSO’s en andere technieken gebruiken om, onder andere, gegevens te verzamelen en op te slaan over uw gebruik van de Diensten.  Als u niet wilt dat Flash LSO’s worden opgeslagen op uw computer, kunt u de instellingen van uw Flash Player aanpassen tot het blokkeren van Flash LSO-opslag middels de gereedschappen in het venster Websiteopslaginstellingen.  U kunt ook naar het venster Algemene opslaginstellingen gaan en de instructies volgen.  Denk eraan dat het instellen van de Flash Player om acceptatie van Flash LSO’s te beperken of te limiteren kan leiden tot verminderde functionaliteit van sommige Flash-toepassingen. 

●      IP-adres

●      Uw IP-adres wordt automatisch toegewezen aan uw computer door uw internetprovider.  Als een gebruiker toegang heeft tot de Diensten, kan een IP-adres automatisch worden herkend en opgeslagen in onze serverlogboeken, samen met de tijd van het bezoek en de bezochte pagina(s).  Het verzamelen van IP-adressen is standaard en wordt door veel websites, toepassingen en andere diensten automatisch gedaan.  Wij gebruiken IP-adressen voor doeleinden als het berekenen van gebruiksniveau, diagnose van serverproblemen en het beheren van de Diensten.  Wij kunnen ook uw locatie bij benadering afleiden uit uw IP-adres.

●      Fysieke locatie

●      Wij kunnen de fysieke locatie van uw apparaat opslaan, bijvoorbeeld via satelliet, mobiele netwerken of wifi-signalen.  Wij kunnen de fysieke locatie van uw apparaat gebruiken om u gepersonaliseerde, op locatie gebaseerde diensten en inhoud te bieden.  In sommige gevallen kunt u het gebruik van de locatie van uw apparaat weigeren of goedkeuren, maar in dat geval kan het zijn dat we niet in staat zijn om u diensten en inhoud te bieden die gepersonaliseerd zijn.

Gebruik en openbaring van Andere Gegevens

 

Wij kunnen Andere Gegevens gebruiken en openbaren voor elk doel, behalve waar we te maken hebben met andere regels op basis van toepasselijke wetgeving.  In sommige gevallen kunnen we Andere Gegevens met Persoonsgegevens combineren.  Als dat het geval is behandelen we de gecombineerde gegevens als Persoonsgegevens zolang deze gecombineerd zijn.

BEVEILIGING

Wij proberen gebruik te maken van redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen ter bescherming van Persoonsgegevens binnen onze organisatie.  Helaas kan geen enkel systeem voor gegevensoverdracht of opslag 100% veilig zijn.  Als u een reden heeft te denken dat uw interactie met ons niet langer veilig is, meld ons dit dan direct via Klantenzaken.

KEUZES EN TOEGANG

Uw keuzes omtrent ons gebruik en openbaren van uw Persoonsgegevens

Wij geven u keuzes over het gebruik en de openbaring van uw Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. 

U kunt zich afmelden van: 

●      Het ontvangen van onze elektronische communicaties:  Als u niet langer marketing-gerelateerde e-mails, teksten of SMS-berichten van ons wilt ontvangen, kunt u zich afmelden middels de instructies die in elk van die berichten staan of door contact via Klantenzaken.

●      Het ontvangen van marketingcommunicaties aangaande onze Professionele Diensten:  Als u gebruik maakt van onze Professionele Diensten en niet langer marketingcommunicatie van ons wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden via Klantenzaken. Geef in uw verzoek uw naam en het adres waarop u niet langer gegevens wenst te ontvangen.

●      Ons delen van uw Persoonsgegevens met dochterondernemingen en partners ten behoeve van hun directe marketingdoeleinden:  Als u wilt dat wij vanaf nu niet langer uw Persoonsgegevens delen met dochterondernemingen of partners ten behoeve van hun directe marketingdoeleinden, kunt u zich afmelden via Klantenzaken.

●      Ons delen van uw Persoonsgegevens met niet-gelieerde derden ten behoeve van hun directe marketingdoeleinden:  Als u wilt dat wij vanaf nu niet langer uw Persoonsgegevens delen met niet-gelieerde derden ten behoeve van hun directe marketingdoeleinden, kunt u zich afmelden via Klantenzaken.

Wij proberen zo snel als redelijkerwijs mogelijk te voldoen aan uw verzoek(en).  Denk eraan dat als u zich afmeldt voor de ontvangst van onze marketinggerelateerde communicaties, we u nog steeds belangrijke administratieve meldingen kunnen sturen, waarvoor u zich niet kunt afmelden.

Hoe u uw Persoonsgegevens kunt openen, wijzigen of verwijderen 

Als u Persoonsgegevens wilt bekijken, aanpassen, bijwerken, verbergen, beperken of verwijderen die u eerder aan ons heeft verstrekt, bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw gegevens, of als u een elektronische kopie wilt opvragen van uw Persoonsgegevens voor overdracht aan een ander bedrijf (voor zover dit recht op dataoverdracht wettelijk op u van toepassing is), kunt u contact met ons opnemen via Klantenzaken. Wij reageren op uw verzoek als dit in lijn is met de toepasselijke wetgeving.

Voor uw bescherming mogen we alleen verzoeken verwerken in relatie tot Persoonsgegevens die zijn gekoppeld aan het e-mailadres waarmee u dat verzoek doet, en dienen wij mogelijk uw identiteit te verifiëren voordat wij uw verzoek verwerken.  Wij proberen zo snel als redelijkerwijs mogelijk te voldoen aan uw verzoek. 

Denk eraan dat wij bepaalde gegevens moeten bewaren vanwege bewaarplicht en/of om transacties te voltooien die voorafgaand aan uw verzoek voor wijziging of verwijdering zijn gestart (zoals een aankoop of deelname aan een actie, waardoor u de Persoonsgegevens die daarmee verband houden pas na voltooiing van een dergelijke aankoop of actie kunt wijzigen of verwijderen), of om afmeldingsverzoeken te kunnen honoreren. 

BEWAARTERMIJN

We bewaren Persoonsgegevens zo lang als nodig of toegestaan in het kader van het doel waarvoor het is verkregen en in overeenstemming met toepasselijke wetgeving en bedrijfsbeleid. 

De criteria die worden gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen omvatten: 

●      De periode waarin wij de Diensten aan u aanbieden (bijvoorbeeld hoe lang u een account bij ons heeft of de Diensten blijft gebruiken);

●      De duur waarvan wij een doorlopende relatie met u hebben;

●      Of er een juridische verplichting voor ons geldt (bijvoorbeeld, bepaalde wetten vereisen dat we gegevens van uw transacties voor een bepaalde periode bewaren voordat we ze kunnen verwijderen); en 

●      Of bewaren raadzaam is in het licht van onze juridische positie (zoals met betrekking tot toepasselijke verjaringsstatuten, rechtszaken, overheidsonderzoeken of overwegingen van regelgevende aard). 

DIENSTEN VAN DERDEN

Dit Privacybeleid gaat niet over, en wij zijn niet verantwoordelijk voor, de privacy, gegevens of andere praktijken van derden, waaronder elke externe partij die een website of dienst aanbiedt waar de Diensten naar verwijzen.  Het opnemen van een verwijzing binnen de Diensten impliceert niet dat wij, onze dochterondernemingen, of onze partners deze gelinkte website of dienst onderschrijven.

Daarnaast zijn we niet verantwoordelijk voor de gegevensverzameling, gebruik, openbaring of beveiligingsbeleid en -praktijken van andere organisaties of app-ontwikkelaars, -aanbieders, social media-aanbieders, leveranciers van besturingssystemen, aanbieders van draadloze diensten of fabrikanten van de gebruikte apparatuur, inclusief alle Persoonsgegevens die u aan andere organisaties openbaart via of in verband met de Apps of onze Social Media-pagina’s.

ONZE RECLAME

Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven die, wanneer u de Diensten en andere websites of online diensten opent en gebruikt, reclame aanbieden over onze goederen en diensten die mogelijk interessant voor u zijn.

Dergelijke advertenties worden aangeboden op basis van uw toegang en gebruik van onze Diensten en andere websites of online diensten op al uw apparaten, alsmede op gegevens ontvangen van derden. Externe advertentiebedrijven maken dit mogelijk door het plaatsen or herkennen van een unieke cookie in uw browser (inclusief het gebruik van pixel tags).  Ze gebruiken deze technieken, samen met gegevens die ze verzamelen over uw online gebruik, ook om u te herkennen op de verschillende apparaten die u gebruikt, zoals een mobiele telefoon en een laptop.  Als u hierover meer informatie wilt en wilt weten hoe u zich hiervoor kunt afmelden op de desktop en mobiele browser van het apparaat waarop u dit Privacybeleid bekijkt, bezoekt u http://optout.aboutads.info/#/ en http://optout.networkadvertising.org/#/

MINDERJARIGEN

Tenzij anders aangegeven zijn de Diensten niet bedoeld voor minderjarigen, zoals gedefinieerd door de wet.  Zo zijn in de VS personen onder de 13 jaar minderjarig, en in de EER volgen we wetgeving van de lidstaten en verzamelen we naar ons weten geen Persoonsgegevens van minderjarigen.  Als u ons Persoonsgegevens van minderjarigen verstrekt, verklaart u dat u bevoegd bent om dit te doen en dat u op ons verzoek een dergelijke bevoegdheid kunt aantonen.

JURISDICTIE EN OVERDRACHT OVER GRENZEN

Uw Persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar wij vestigingen hebben of diensten aanbieden of waar we dienstverleners inschakelen, en, door gebruik te maken van de Diensten begrijpt u dat uw Persoonsgegevens worden overgedragen naar landen buiten uw thuisland, naar bedrijven die regels voor gegevensbescherming kunnen hebben die verschillen van die in uw thuisland.  Onder bepaalde omstandigheden kunnen rechtbanken, politie, overheidsinstellingen of beveiligingsorganisaties in deze andere landen het recht hebben om uw Persoonsgegevens in te zien.

Sommige niet-EU landen zijn door de Europese Commissie erkend voor hun adequate niveau van gegevensbescherming overeenkomstig EER-standaarden (een volledige lijst met deze landen is hier beschikbaar).  Voor overdrachten naar landen vanuit de EER die niet door de Europese Commissie worden beschouwd als adequaat hebben we extra maatregelen ingesteld, zoals standaard contractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, om uw Persoonsgegevens te beschermen.  U kunt een kopie van deze maatregelen krijgen door hier te klikken.

GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

Tenzij we daar specifiek om vragen, verzoeken we u ons geen gevoelige Persoonsgegevens te sturen (zoals sofinummers, gegevens over ras en afkomst, politieke meningen, religie of andere overtuigingen, biometrische of genetische kenmerken, criminele achtergrond of lidmaatschap van een vakbond) middels de Diensten of anderszins.

BETAALDIENSTEN VAN DERDEN

Wij kunnen gebruik maken van een externe betaaldienst voor het verwerken van betalingen binnen onze Diensten.  Als u een betaling wilt doen via onze Diensten worden uw Persoonsgegevens verzameld door die derde en niet door ons, waardoor het onder het privacybeleid van die derde valt in plaats van ons Privacybeleid.  Wij hebben geen invloed op en zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling, het gebruik, en de openbaring van uw Persoonsgegevens door deze externe partij.

 

AANPASSINGEN AAN DIT PRIVACYBELEID

De sectie “LAATST BIJGEWERKT” bovenaan dit Privacybeleid geeft aan wanneer dit Privacybeleid voor het laatst gewijzigd is.  Elke wijziging wordt effectief nadat wij het aangepaste Privacybeleid in de Diensten hebben geplaatst.  Uw gebruik van de Diensten na deze wijziging betekent dat u akkoord gaat met het aangepaste Privacybeleid. 

CONTACT MET ONS

Klik hier om de verwerker te identificeren die verantwoordelijk is voor het verzamelen, gebruiken en openbaren van uw Persoonsgegevens onder dit Privacybeleid. 

Als u vragen heeft over dit Privacybeleid neem dan contact op met Klantenzaken of:

Colgate-Palmolive Company

300 Park Avenue

New York, NY 10022

United States of America

AANVULLENDE INFORMATIE VOOR DE EER

U kunt een klacht indienen bij een autoriteit voor gegevensbescherming voor uw land of regio of als er een vermeende inbreuk van toepasselijke gegevensbeschermingswetten heeft plaatsgevonden.  Een lijst met autoriteiten voor gegevensbescherming is beschikbaar op http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Uw Persoonsgegevens en Facebook 

Als onderdeel van onze Diensten gebruiken we bepaalde Facebook-producten voor analyse en/of reclame.  Deze producten kunnen uw Persoonsgegevens delen met Facebook, waaronder Facebook Ireland Limited en Facebook, Inc.  Voor meer informatie over het gebruik van deze gegevens door Facebook, kunt u de Voorwaarden van Facebook inzake Aangepaste Doelgroepen en de Voorwaarden van Facebook inzake Zakelijke Tools raadplegen. Facebook Ireland Limited is een Gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijke voor deze Persoonsgegevens.  Voor informatie over de relatie van Gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijke en de verantwoordelijkheden van Facebook Ireland Limited, verwijzen wij u naar het Addendum inzake Facebook als Gegevensverantwoordelijke.  Voor meer informatie over de manier waarop Facebook Persoonsgegevens verwerkt en hoe u uw rechten kunt uitoefenen, verwijzen wij u naar het Gegevensbeleid van Facebook Ireland.  Facebook Ireland Limited draagt Persoonsgegevens over van de EER naar Facebook, Inc. in de Verenigde Staten voor opslag en verdere verwerking.  Voor informatie over deze overdracht verwijzen wij u naar het EU-addendum van Facebook inzake gegevensoverdracht