red-cp-background
cp-logo-responsibly-made

Verantwoorde producten

responsibly-made-logo

* We maken al onze producten in onze fabriek in het Poolse Swidnica. De fabriek springt steeds zuiniger om met water en energie, streeft een zero-wastebeleid na, probeert het aantal ongevallen op de werkvloer tot nul te beperken en hanteert ethische arbeidsprocessen.

Onze inspanningen voor het milieu

Voor ons is het op het gebied van productie en marketing belangrijk om aan alle milieuwetgeving te voldoen die voor ons geldt. Vaak weten we zelfs boven de wettelijke minimumeisen uit te stijgen. Bij elmex, een vertrouwd merk van Colgate-Palmolive, 

nemen we strenge normen als leidraad voor de manier waarop we ons voor het milieu inspannen. Onze fabriek hanteert al een compleet ‘Environmental Management System’ voor allerlei facetten, zoals energiezuinigheid, klimaat, de omgang met water en afvalbeheer.

responsibly-made-products-img1

 Hoogtepunten

 elmex®-fabriek:

 • elmex®-producten worden gemaakt in een fabriek met LEED-certificering van het USGBC (U.S. Green Building Council).
 • elmex® behaalt de U.S. EPA ENERGY STAR Challenge for Industry in totaal 3 keer (2012, 2015 en 2017).
 • Gemiddeld worden er elke 3 à 5 jaar uitgebreide milieuaudits uitgevoerd, zodat we zeker weten dat we aan alle milieunormen en -wetten voldoen. Daarnaast voeren we dagelijks milieu- en arbocontroles uit, naast jaarlijkse zelfinspecties, zodat we de relevante wetten en normen naleven.
 • Via ons programma ‘5% for the Planet’ proberen we 5% van het jaarbudget van de fabriek in te zetten voor projecten waarmee we het energieverbruik, de waterconsumptie en de afvalproductie verminderen.
 • Tussen 2007 en 2018 heeft de elmex-fabriek in Swidnica het volgende weten te bereiken:
  • 56% minder energieverbruik
  • 63% lagere uitstoot van broeikasgassen
  • 45% minder waterverbruik
  • 71% minder stortafval dan in 2010

 Wereldwijde cijfers over de fabrieken van Colgate-Palmolive:

 • Gemiddeld worden er elke 3 à 5 jaar uitgebreide milieuaudits uitgevoerd, zodat we zeker weten dat we aan alle milieunormen en -wetten voldoen. Daarnaast voeren we dagelijks milieu- en arbocontroles uit, naast jaarlijkse zelfinspecties, zodat we de relevante wetten en normen naleven.
 • Via ons programma ‘5% for the Planet’ proberen we 5% van het jaarbudget van de fabriek in te zetten voor projecten waarmee we het energieverbruik, de waterconsumptie en de afvalproductie verminderen.
 • Tussen 2002 en 2018 hebben de fabrieken van Colgate-Palmolive het volgende weten te bereiken:
  • 31,8% minder energieverbruik
  • een absolute vermindering van de broeikasgassenuitstoot van 29,7%
  • 45,8% minder waterverbruik
  • 41,3% minder stortafval dan in 2010

Veiligheid op de werkvloer

De mensen van elmex werken hard voor een goede veiligheidscultuur en een veilige werkomgeving. We streven naar nul arbeidsongevallen per jaar.

Hoogtepunten

elmex®-fabriek:

 • We voeren gemiddeld elke 3 à 5 jaar uitgebreide veiligheidsinspecties uit, zodat we zeker weten dat we de arbowetgeving naleven. Daarnaast voeren we dagelijks milieu- en arbocontroles uit, naast jaarlijkse zelfinspecties, zodat we de relevante wetten en normen naleven.
 • In 2018 bedroegen de Total Recordable Rate en de Lost Workday Case Rate respectievelijk 0,77 en 0,00.
 • Om het aantal ernstige ongelukken die de zwaarste gevolgen voor onze mensen hebben zo veel mogelijk te beperken, hebben we een meerjarig programma ingesteld waarmee we ons op de grootste veiligheidsrisico’s in onze fabrieken richten.

Wereldwijde cijfers over de fabrieken van Colgate-Palmolive:

 • We voeren gemiddeld elke 3 à 5 jaar uitgebreide veiligheidsinspecties uit, zodat we zeker weten dat we de arbowetgeving naleven. Daarnaast voeren we dagelijks milieu- en arbocontroles uit, naast jaarlijkse zelfinspecties, zodat we de relevante wetten en normen naleven.
 • Met zijn prestaties op het gebied van veiligheid heeft Colgate-Palmolive in 2018 de norm gezet. Zowel onze Total Recordable Rate als onze Lost Workday Case Rate bedroegen respectievelijk 0,22 en 0,6. Dat is het laagste aantal vastgelegde incidenten in een kalenderjaar tijd sinds we ruim 25 jaar geleden zijn begonnen met het bijhouden van deze gegevens.
 • Colgate-Palmolive werkt samen met de American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACHIG) zodat blootstellingsnormen voor medewerkers wereldwijd worden gehandhaafd. Zo weten onze medewerkers dat ze ook worden beschermd in gebieden waar geen lokale blootstellingsnormen voor medewerkers gelden.
 • Om het aantal ernstige ongelukken die de zwaarste gevolgen voor onze mensen hebben zo veel mogelijk te beperken, hebben we een meerjarig programma ingesteld waarmee we ons op de grootste veiligheidsrisico in onze fabrieken richten.

Arbeidsprocessen

Colgate-Palmolive spant zich al lange tijd wereldwijd in voor mensen- en arbeidsrechten. We steunen de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de arbeidskernwaarden van de Internationale Arbeidsorganisatie. elmex gaat samenwerkingen aan met bedrijven die zich net zo hard voor de universele rechten van de mens inspannen als wij. Bedrijven hebben wat ons betreft de verantwoordelijkheid om zich aan de arbeidswetgeving te houden en met belangrijke spelers in contact te treden om ervoor te zorgen dat de universele rechten van de mens worden gerespecteerd.

Hoogtepunten

elmex®-fabriek:

 • elmex bedient zich in de eigen productieketen nooit van dwangarbeid. We werken er hard aan om dwangarbeid volledig uit onze toeleveringsketen te verwijderen.
  Wij zijn ervan overtuigd dat iedere werknemer zich vrij moet kunnen verplaatsen en dat geen enkele werknemer moet betalen voor werk, daar schulden voor moet opbouwen of daartoe mag worden gedwongen.

Wereldwijde cijfers over de fabrieken van Colgate-Palmolive:

 • Colgate-Palmolive bedient zich in de eigen productieketen nooit van dwangarbeid. We werken er hard aan om dwangarbeid volledig uit onze toeleveringsketen te verwijderen.
  Wij zijn ervan overtuigd dat iedere werknemer zich vrij moet kunnen verplaatsen en dat geen enkele werknemer moet betalen voor werk, daar schulden voor moet opbouwen of daartoe mag worden gedwongen.
 • Wil je meer weten over onze mensenrechtenstrategie en hoe we daar in de praktijk mee omgaan? Lees dan Colgate’s Respecting Human Rights and Labor Rights: Disclosure Statements.

Samenwerkingen en onderscheidingen

Een belangrijk onderdeel van de duurzame productiestandaarden van Colgate-Palmolive is onze samenwerking met externe partners. Zij vullen onze sterke interne capaciteiten aan en bieden een frisse blik van buitenaf.

Hoogtepunten

energy-star-award-2021-logo
 • Colgate-Palmolive uitgeroepen tot 2019 U.S. EPA ENERGY STAR Partner of the Year – negende jaar op rij (2011-2019).
 • Wereldwijd hebben fabrieken van Colgate-Palmolive 74 ENERGY STAR Challenge for Industry-onderscheidingen in de wacht gesleept.
science-based-targets-logo
 • Het productiegerelateerde klimaatdoel van Colgate-Palmolive is wetenschappelijk gestoeld en goedgekeurd door het Science Based Targets Initiative.
leed-logo
 • Colgate-Palmolive streeft in al haar nieuwe fabrieken de LEED-certificering (Leadership in Energy and Environmental Design) na van het U.S. Green Building Council (USGBC). Op dit moment zijn 13 fabrieken in het bezit van deze certificering.
true-zero-logo
 • 16 Colgate-Palmolive-fabrieken op vier verschillende continenten zijn in het bezit van de GBCI TRUE Zero Waste-certificering – en dat worden er steeds meer.
national-safety-council-proud-member-logo
 • Colgate-Palmolive is al sinds 1913 als een van de oprichters lid van het National Safety Council.
acgih-logo
 • Colgate-Palmolive is al lange tijd lid van ORCHSE Strategies LLC en wordt gezien als een van de beste bedrijven.
orc-hse-logo
 • Colgate-Palmolive steunt als organisatie de American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH).
unglobal-compact-we-support-logo
 • Colgate-Palmolive steunt het Global Compact van de Verenigde Naties. We werken er hard aan om onze bedrijfsvoering en strategieën in lijn te brengen met de tien universele principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie. Daarnaast zetten we stappen om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties te bereiken.

“Onze claim Responsibly Made geldt voor alle fabrieken die Colgate-Palmolive in bezit heeft en beheert. Informatie over onder andere duurzame en veilige ingrediënten, duurzaam inkopen en duurzame verpakkingen vind je op onze duurzaamheidswebsite.”

‘LEED’ en aanverwante logo’s zijn eigendom van de U.S. Green Building Council en worden hier met toestemming gebruikt.